Information

Svenskundervisning för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. All undervisning är kostnadsfri och skolan har de böcker du behöver.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit